Lokalförvaltningens pensionärsförening

Årsstämma 2018

Årsstämman 2018 hölls torsdag 2017-03-22  kl. 13.00 på Remfabriken i Gårda.

11 personer deltog i stämman.

För information om mötet kontakta ordföranden Inger Skogsberg via e-post ingerskogsberg@hotmail.com eller telefon/SMS 0708-170640

 

 

 

   

Valberedning 2019

       
Gunbritt Mars 070 226 63 54 gunbrittmars@gmail.com 
Jan Johansson 070 622 40 27 jjn5010@outlook.com
     

 Har du tips på styrelseledamöter, vänd dig till valberedningen.