Lokalförvaltningens pensionärsförening

Årsstämma 2019

Årsstämman 2019 hölls torsdag 2017-03-07  kl. 13.00 i Älvrummet på Lindholmen..

1o medlemmar och 2 gäster deltog i stämman.

För information om mötet kontakta ordföranden Inger Skogsberg via e-post ingerskogsberg@hotmail.com eller telefon/SMS 0708-170640

 

 

 

   

Valberedning 2020

       
Gunbritt Mars 070 226 63 54 gunbrittmars@gmail.com 

Kent Löfving

 076 082 79 77 kent.lofving@tele2.se
     

 Har du tips på styrelseledamöter, vänd dig till valberedningen.