Lokalförvaltningens pensionärsförening

 

Här finns bilder från några av LF Pensionärsförenings aktiviteter.

Har du bilder från någon av föreningens aktiviteter som du vill delge andra så kontakta styrelsen.