Lokalförvaltningens pensionärsförening

Kontakt 

 

 

Brevadress 

LF Pensionärsförening
c/o Inger Skogsberg
Vädursgatan 2 A
412 50  GÖTEBORG

Fakturaadress 

 

LF Pensionärsförening
c/o Inger Skogsberg
Vädursgatan 2 A
412 50  GÖTEBORG

 

Webb

 

 

www.lfpensionar.se

 

E-post

 

 

ingerskogsberg@hotmail.com Ordförande

     
Organisationsnummer     802463-3599
     
Bankgiro     829-1718
     
     
     

Lillhagsparken